POH-GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. De begeleiding vindt plaats in de praktijk: face-to-face of via beeldbellen.

Psycholoog